THE BLOG

THE BLOG

Kalla Fakta

NutidPosted by Jerker Porat Wed, March 26, 2014 10:20:19

Jahopp…

Det var min klass som dök upp TV’n i tisdagens Kalla Fakta, det programmet som handlade om matematik. Mina farhågor var att eleverna skulle utmålas som exempel på hur det svenska matematikkunnandet bland svenska elever är sämre jämfört med andra länder. Nu blev det ju som tur var inte det, då reportern var tydlig med att dessa elever hade tur, då de gick i en skola som satsar extra på just matematik.

I inslaget kan det låta som om den svenska matematikens nedgång beror på en enda sak, horisontell vs. lodrät räkning, vilket är att generalisera, men det visar ändå ett förhållningsätt som är mindre lyckat, att man genomför en förändringar som omedelbums ska gälla på alla skolor. Argumenten som fanns för ett lodrätt räknesätt var att det stimulerar en mer artistisk del i hjärnan. Bra så, men det passar långt ifrån alla elever och om man då genomför en förändring som alla ska följa, kommer endast en del av eleverna få glädje av den förändringen, de som har svårt för räknesättet får det svårare.

Som lärare måste man vara flexibel och genom sin profession kunna använda och undervisa om flera olika sätt att räkna matematik på, allt för att eleven själv ska kunna upptäcka vilka modeller som fungerar bäst för denne.

Matematikundervisning, traditionellt sett, är en envägskommunikation från antingen läraren till eleven, eller från boken till eleven. Eleven blir duktig på att räkna de talen som står i boken, och den blir duktig på att göra provräkningar. Det bidrar dock inte så mycket för förståelsen för hur eleven ska få glädje av sina kunskaper, vilket gör att eleven blir omotiverad. Det finns massor med studier som visar att om eleven får ansvar, får känna förväntningar och jobba med ett stimulerande slutmål ökar produktionskvaliteten, dvs. eleverna skapar en produkt istället för att programmera in statisk kunskap som i bästa fall kan användas till liknande räkneoperationer som de som de mött i boken.

Ett exempel på ett projekt som mina elever nu gör är att de inhämtat kunskap om vilken typ av företag/organisation/service som innevånarna i Nora saknar. Deras uppgift är då att starta den typen av verksamhet, vilket kommer att leda till att det kommer att poppa upp ett IKEA-varuhus, ett nytt äventyrsbad och ett McDonalds här i Nora. Eleverna ”driver” då dessa verksamheter och lär sig hur man driver företag m.m. I projektet ingår också inspel från verkligheten, hur reagerar McDonalds-restaurangen på salmonella-smittat kött, hur mycket beräknas förlusten bli, vad händer om det blir en klor-läcka i badhuset m.m? Vilka typer av förmågor får vi in liknande projekt? Eleverna är fria att använda vilka metoder de vill när de ska räkna restaurangmoms, kommunrabatt i badhuset, årskort, utställningsyta i varuhuset m.m. Hur ska infarten till IKEA-varuhuset se ut för att klara av trafikströmmen? Vi bygger kunskap hela tiden när vi jobbar i projektform och eleverna i gruppen använder den metod som passar dem bäst, i deras olika roller i företaget, och där företagets framgång beror på hur väl eleverna kan samarbeta och leverera och presentera utfört arbete till övriga i ”företagsledningen”.

Mina elever jobbar också i matteboken...Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Sture Sjöstedt Fri, August 15, 2014 11:14:12

Hej Jerker!
Hur kan TV4 sända så uppenbart felaktiga program som Kalla Fakta den 25 mars? Vad tror du granskningsnämnden kommer att säga om Bentleys agerande ? Du har väl läst Peter Nyströms långa kommentarer till det oseriösa programmet?

Posted by Sture Sjöstedt Tue, May 27, 2014 17:30:42

Hej Jerker!
Man förvånas över hur lätt faktoider uppkommer och hur svåra de är att få bort. Kan du ta reda på vem som infört "störst - först". Obildade lärare påstår att man måste behärska negativa tal för att beräkna 51 - 49. Nu har i alla fall Peter Nyström gått ut och skrivit ett genmäle till osakligheterna som Tv4 spred i Kalla Fakta den 25 mars.
Kan inte du som är expert på IKT introducera trenätsteorin med sitt intressanta program (COMPLADOR)? Berner Lindström blir säkert glad, ty han var opponent då Gunnar Cardell doktorerade på trenätsteorin.

Posted by Siw Lunander Fri, May 23, 2014 21:43:47

Hej

Jag har inte skrivit kommentaren ovan. Jag har polisanmält stöld av min identitet/Siw Lunander


Posted by Ingvar Persson Wed, May 14, 2014 14:35:47

Hej Jerker!
Alla uppmärksammar hur matematikkunskaperna förändras i den svenska skolan.
Bentleys TIMSS-undersökningar och hans tolkningar redovisas. Den som går in och undersöker materialet och kan matematik drar helt andra slutsatser än vad Bentley gör.
Det finns också undersökningar om läsförståelse och hur läsförståelsen försämrats kan man finna i vetenskapliga uppsatser. Har man inte läsförståelse kan man inte uppnå räkneförståelse Den som inte kan beräkna 42 - 27 utan att använda negativa tal bör
gå i skola hos Birgitta Rockström. 42 - 27 = 22 -7 = 15, eller hur ?

Posted by Sture Sjöstedt Tue, May 13, 2014 21:23:29

Hej Jerker.
Kalla Fakta den 25 mars följdes upp i TV4:s Nyhetsmorgon den 26 mars. Bentley och en Johan Wendt pratar om metod för addition och subtraktion so är helt annorlunda än den Birgitta Rockström berättade om i intervjun med henne som gjordes i Umeå i samband med Matematikbiennalen. Intervjun med Bentley gjordes enligt Kalla Fakta den 19 mars så Bentley borde ha hunnit fatta vad B R säger. När spelades avsnittet om din skola in?
26 ingår i koden. Kan du se något intressant med 26?

Posted by Siw Lunander Tue, May 13, 2014 16:31:25

Jerker Porat.
Kalla Fakta var ett intressant program där man inte använde datorer. Barnen i Honkong och Finland blev duktiga eftersom undervisades med hjälp av krita och svarta tavlan.
Vad menade Ola Helenius med det han sade? Hur kan Bentley få 51 - 49 = 18 ?