THE BLOG

THE BLOG

Så funkar det och Mattekommissionens dag på NasdaqOMX

NutidPosted by Jerker Porat Tue, October 29, 2013 21:09:56

På morgonen styrde jag kosan mot UpplandsVäsby och konferensen "Så funkar det" där jag hade ett workshop-pass på ca 50 minuter. På plats hade vi ett bra gäng som lyssnade och var aktiva i workshoppandet, vilket alltid är en fröjd för en workshoppare. Vi snöade in på OneNote ganska omgående och kikade på uppbyggnaden av hur en OneNote-anteckningsbok ser ut med anteckningsbok-kapitel-sidor. Vi kikade även på hur man tillsammans med eleverna skapar sitt egna undervisningsmateriel. Vi lärde oss infoga skärmurklipp, video och ljud.

När vi sedan gick vidare såg vi hur vi med hjälp av "Community Clips" lätt gör egna instruktionsvideor som är redo för distribution med bara 5-6 musklick.

Vi såg också hur man skapar en progression i programmeringsspråk genom att titta lite på figuren KODU och senare även programmeringsplattformen "Touchdevelop". Speciellt "Touchdevelop" används med fördel i et entreprenöriellt lärande där elever i gruppen har olika roller. Slutprodukten är något som kan distribueras i kända app-butiker.

Kl 09.55 styrde jag därefter kosan mot NasdaqOMX, vid Frihamnen där vi i Mattekommissionen hade en workshopdag. Där fick jag tillfälle att hälsa på, luncha med och lyssna på 2 fantastiska kollegor från Australien resp. Singapore och deras erfarenhet i sina skolor. De pratade om hur man utvecklar pedagogiken med verktyg från 21stCLD och det är verkligen något man går igång på när man ser hur deras konkreta lektionsexempel graderas efter rubrikerna i 21stCLD. Jag bidrog även med 2 workshops för de yngre årskurserna på förmiddagen och för äldre kurser på eftermiddagen.

För er som inte riktigt vet vad 21stCLD är för något kan man enkelt säga att det är ett skattningsverktyg där man gradera sina projekt och lektioner för att få en bild över hur väl de uppfyller målen för 21st century skills. 21st century skills är något som man kan, med lite vilja översätta till EU's nyckelkompetenser för livslångt lärande.

NasdaqOMX stod som värd för dagen tillsammans med Microsoft. De är beroende av kunskapskraft lokalt i Sverige. Företag outsourcar sin produktion till länder där det är billigare att producera. För att kunna möte den produktionsflykten från Sverige måste vi ha hög kompetens som väger upp de extra kostnader det medför att producera i Sverige. Ett sätt är att höja bästanivån och även bredda den populationen. Då kikar jag gärna på hur det svenska idrottsundret. En framgångsrik idrottman/kvinna har ofta sin bakgrund i en trygga träningsgrupper där de tränar tillsammans med kompisar som befinner sig på olika nivå. Tränarens uppgift är att finnas där, hålla ihop gruppen, bygga gemenskap och för att göra detta måste tränaren fokusera på alla individer i gruppen, och ge knuffar åt det håll som är bäst för individen. Tränaren måste kunna se och hjälpa alla lika mycket. Om det inte sker faller tryggheten i gruppen, och vi får varken glada "amatörer" eller konkurrenskraftiga elitidrottare. Samma förhållande bör gälla i skolan, att vi pedagoger lägger lika mycket tid på eleverna, oavsett deras kunskapsnivå.

Jag bifogar en PDF från min presentation jag hade för Mattekommissionen!

Glad kväll!
Jerker
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.