THE BLOG

THE BLOG

Mouse Mischief

FramtidPosted by Jerker Porat Tue, September 13, 2011 20:57:44

Oj så spännande! Igår fick jag en laddning möss och lite annan hårdvara (USB-hubbar) hälld över mig! Trevligt, och jag utbrast inombords "HÄR SKA INNOVATIVERAS!!!".

Heter det innovativeras? Innovera kanske? Här behövs experthjälp!

Nåja... Jag ska använda mössen och hubbarna till MouseMischief som är en kostnadsfri app till Microsoft PowerPoint 2007 eller 2010. Det hela går ut på att göra interaktiva PowerPoints där eleverna interagerar i PowerPointen genom olika polls. Jag delar då ut möss till alla i klassen och i PowerPointen kommer de att få varsin pekare. Pekarna är i form av fantasifulla figurer och det hela blir anonymt då varje elev är upptagen av sin egen pekare.

I praktiken ska jag använda detta i matematikundervisningen där man kan skapa tävlingar mellan grupper i team-mode eller göra små tester där varje elev agerar individuellt och besvara frågor. Efter att alla svarat får man direkt upp statistik för vilka svarsalternativ som eleverna valt (anonymt förstås). Som lärare kan man då utvärdera sig själv genom att fråga sig varför en del elever svarade så uppåt väggarna fel och andra inte. Eleverna få feedback och en liten påminnelse om vad de ska träna extra på.

Ett annat exempel är att man när lektionen startar, talar om för eleverna vad målet för denna lektion är och sen, i slutet av lektionen ställer man ett antal kontrollfrågor på målen för att se hur många man nått.

Jag ska också använda appen i olika värderingsövningar som gör under vår anti-mobbings-tid dvs OLWEUS-tiden.

Naturligtvis ska jag se till att mina kollegor får använda systemet, de har säkert många ideer på hur man ska använda det!

Det kommer att komma en film där jag visar hur man använder MouseMischief

Life is good!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.