THE BLOG

THE BLOG

En-till-en och Framtidens läromedel

NutidPosted by Jerker Porat Sun, September 22, 2013 19:32:47
Dagens inlägg får två rubriker

En-till-en

I fredags kunde vi så äntligen dela ut datorerna till eleverna. Jag har fört en dialog (ibland osande dialog) med ansvarig chef för kommunens nätverk. Det var både utvecklande och invecklande men till slut kom vi till en lösning som fungerar i nuläget.

Eleverna utrustas med elevkonton, d.v.s. de kan inte installera egna program till datorn. Dock verkar det som om de kan använda Windows Store för att installera egna appar, vilket är nöjsamt. Vi i kollegiet kommer att få ett admin-lösenord, så att vi själva kan bistå eleverna med att installera programvara som eleven vill ha. Till att börja med så kommer kollegorna själva ha det medan jag kan, när jag har eleverna i helklass ändra admin-lösenordet så att hela klassen tar sig ut på admin samtidigt. Efter lektionen ändrar jag tillbaka lösenordet. Detta är faktiskt, ur ett pedagogiskt perspektiv bra, då vi tillsammans kan göra uppdateringar på Windows Update, Antivirus-uppdateringar m.m. Det blir en utbildning för eleverna då, tillsammans. När eleverna vill ha sin dator uppdaterad med någon programvara som inte direkt kan härledas i något pedagogiskt perspektiv. Vi skall alltså vara så tillåtande det någonsin går, för att eleverna ska få en personlig känsla för datorn. En kollega, IT-strategen Lars Ekelöw berättade för mig i telefon att i Nacka kommun kunde de se en märkbar nedgång i trasig hårdvara när eleverna fick sina datorer öppnade. det var som om de tog mer ansvar när de fick den möjligheten. Jag förstår detta till fullo.

Nåväl, i nuläget har jag inte riktigt kommit ända fram till dit jag strävar, öppna datorer, men vi är en bra bit på väg. Både jag och IT-chefen har gett och tagit, och så ska det vara.

Nu tar, som jag nämnt förut, fortbildning av både kollegiet och eleverna ordentlig fart och det ska bli skönt att fokusera på det. Utbildningsplanen är inte spikad på något sätt, det får bli en dialog mellan mig och mina rektorer.


Uppsala och "Framtidens Läromedel"

På tisdag styr jag kosan mot Uppsala för att föreläsa om Mattekommissionens arbete mot (eller heter det för, som mot eller för mjäll t.ex.) högre måluppfyllelse inom matematikämnet. Jag vet ännu inte hur många som kommer men jag räknar med ca 150 åhörare. det ska naturligtvis bli skoj. Förutom att prata om den problematik vi i Sverige upplever idag med lågt antal toppstudenter inom matematik, natur och teknikska ämnen ska jag också visa hur man kan jobba med matematik ur ett samhällsnära perspektiv, där det inte bara handlar om att konsumera kunskap, utan också producera. Steget är då inte långt till att låta eleverna bli sina entreprenörer som skapar egen programvara för smartphones och datorer, vilket jag också kommer att försöka klämma in i programmet. Målet är som vanligt att varje åhörare oavsett förkunskap ska kunna ta med sig något nytt hem och använda antingen direkt eller efter lite planering.

Allt de jag pratar om på tisdag kommer att finnas på bloggen senast en timma efter att jag gått av scenen.