THE BLOG

THE BLOG

Ett till ett

NutidPosted by Jerker Porat Tue, August 27, 2013 12:48:10
Vi har kommit långt i projektet och en del av de utmaningar vi måste lösas håller på att lösas.
1. Jag har läst många andra skolors elev-pc avtal och fått ideer om hur vårat ska skrivas, och avtalet i det närmaste färdigskrivet. Jag inväntar några ord om ersättningsfrågor från leverantören av utrustningen. Jag bifogar avtalet i blogginlägget.

2. Hur ska eleverna förvara datorerna när de inte håller dom i handen eller att datorn står framför dom på deras lektionsbänk. Under dagtid då datorn inte används kan den låsas in i elevskåpen, men efter skoltid ska dessa förvaras i ett särskilt skåp med laddningsmöjlighet. Detta under förutsättning att datorn inte tas med hem.

3. Jag har skrivit in i avtalet att datorn kommer att kontrolleras för att se att eleverna har följt avtalet. Detta var något som jag pratade särkilt om med vår IT-chef på kommunen. Det finns ingen anledning att skriva något sådant om vi inte kan fullfölja kontrollen, så därför kommer datorerna att skrivas in i kommunens nät, vilket ger tillgång till loggfiler m.m.

4. På torsdag ska avtalet vara klart, för då ska jag ha föräldramöte och samtidigt hålla en föreläsning, en förkortad variant av de föreläsningar och seminarier som jag normalt håller, om varför digital teknik är så viktig i skolan. Jag anser att det inte bara är pedagogerna på skolan som ska ha den förståelsen, utan även vårdnadshavarna. Vi kommer också gå igenom avtalet och jag ska motivera punkterna.

5. Jag och en av rektorerna på skolan har börjat rita upp en utbildningsplan för pedagogerna runt klassen. Skolverket har identifierat 4 problem som kommuner ofta stöter på och där IT-satsningen inte motsvarar de förhoppningar på förändrat arbetssätt, ökad måluppfyllelse m.m. En av de punkterna är att det ofta saknas långsiktig fortbildning av pedagogerna. En kommuns satsning på hårdvara är en del i satsningen på ett lyckat IT-införande, vidareutbildning av personal är en annan del, som är minst lika viktig.Låna gärna delar av avtalet till er egen satsning och ge gärna feedback på om ni tycker det är något jag glömt.