THE BLOG

THE BLOG

Ett till ett

NutidPosted by Jerker Porat Thu, August 22, 2013 20:19:36

Jag har genom året samlat erfarenhet av att undervisa som om man hade en en-till-en-miljö, d.v.s. att mina elever har en egen dator att använda i undervisningen. Mitt arbete i det har gett mig otroligt mycket positivt.

Nu ska jag gå in i en sådan satsning på ett mycket nära plan. Min klass ska utrustas med datorer av 2 olika modeller. Ansvaret för att sköta projektet faller på mig och jag får använda de erfarenheter jag samlat på mig i arbete med eleverna och den jag fått av mina kollegor ute i Sverige.

Även de utbildningar jag gått i form av KollegaCoaching kommer att komma väl på plats samt den tekniska kunskap om olika portallösningar som SharePoint, Office365 m.m jag samlat på mig, främst genom självstudier.

Jag kommer att skriva om hur vi löser projektet tillsammans i kollegiet och beskriva de praktiska, teoretiska och utbildningsmässiga utmaningar vi ställs inför.

Många kommuner gör satsningar på att införa datorer till sina pedagoger och elever. DET ÄR INTE EN SEKUND FÖR SENT. Många av dessa kommuner gör däremot misstaget att nöja sig med att dela ut hårdvaran och en förvänta sig att hårdvaran används och att det blir en förändrad, framtidssäkrad pedagogik på skolan. Det krävs dock en genomtänkt utbildningsplan för både elever och lärare, en plan som sker över lång tid.

Min första utmaning i detta projekt är att författa ett avtal som skrivs mellan skolan, föräldrar och elever. Jag vill att avtalet ska ge eleverna frihet att prova allt möjligt med sina enheter. Samtidigt vill jag att avtalet begränsar dom till inte använda datorn som redskap för att kränka andra, använda datorn som ett brännbollsträ eller att tävla i kast med liten, bra dator. Dom ska inte göra så här med andra ord....