THE BLOG

THE BLOG

Mattekommissionen

NutidPosted by Jerker Porat Mon, September 24, 2012 11:22:18

I lördags publicerades en intervju med mig angående Mattekommissionen och jag gläds åt reaktionerna som kommer in, från oväntande håll. De oväntande hållen är från de som i framtiden kommer att ha glädje av duktiga och innovativa ingenjörer. Jag har också fått bra kritik från kollegor, vilket jag naturligtvis också gläds åt.

Något som inte framkom i artikeln är min teori om att skolan kan kallas för en serviceorganisation för bolaget Sverige AB. Svensk skola har ju många fler strängar på sina lyror än att skapa goda medborgare med sunt förnuft och trevliga värderingar med en bank av kunskap att använda för att klara sig bra i samhället. Vi skall också utbilda våra nästkommande spjutspetsar.

I en industri behöver man olika förmågor, med olika kompetenser inom en mängd områden.

Lokalvårdarna på företaget bör ha bra utbildning inom miljö och hur avfall hanteras på bästa sätt för att minska de miljömässiga fotstegen en industri lämnar efter sig. Det kräver en god kännedom om ekologiska och näringsvävar. De skall också ha god kännedom i ämnet ergonomi. Kanske skulle de kunna ta ett utbildningsanvsar inom ergonomi på det företag de jobbar på.

I industrin måste det också finnas de som arbetar med framställning av produkter som måste ha mycket goda kunskaper i olika programvaror som kommunicerar med svarvar, blästermaskiner m.m. De måste kunna hantera sin IT-miljö på arbetsplatsen och felsöka, både i deras hårdvara men också till viss del i mjukvaran för att kunna ha så korta driftstopp som möjligt. De bör också ha den viktiga hantverksutbildningen för att kunna göra de finstilta detaljerna som kanske skiljer en produkt från en annan.

Ekonomerna i företaget bör förutom sina kunskaper inom ekonomi och näringsliv också vara nätverkssocialt skickliga för att ta del av ekonomer inom företaget på olika håll, men också för att uprätthålla goda kontakter med underleverantörer på olika håll i världen. Är den nätverkssociala kompetensen god sparar man respengar och miljö.

Designer, konstruktörer och ingenjörer måste kunna sin matematik och naturvetenskap för att inte prylen de bygger faller ihop på det mest oväntande sättet man kan tänka sig. De måste också vara skickliga på att bedöma sin omvärld och se vad som behövs och därefter uppfinna de sakerna. Ingenjörerna måste vara innovativa i sina konstruktionsarbete när de designar de maskiner som ska tillverka prylarna. De måste tänka på optimeringsprocessen i allt från materialåtgång, materialval, spillprodukter, förpackningsdesign och transportoptimering.

Sen ska vi ha en chef också men det är ju en annan historia ;-)

I skolan ska vi leverera detta till industrin och dessa personer ska jobba ihop, vilket kräver att de är de väl fungerande människor som vi i den svenska skolan också har i uppgift att utbilda. Skolan är mångfacetterad, men levererar, det GÖR vi och det SKA vi!

Idag väntar ett nytt möte med en av arbetsgrupperna i Mattekommissionen. Vad vi kommer fram till är ännu höljt i dunkel, men ni kommer att bli varse om vad vi gör!

Jag bifogar en PDF från Nerikes Allehanda där den som vill kan läsa artikeln