THE BLOG

THE BLOG

Mattekommissionen

NutidPosted by Jerker Porat Thu, June 21, 2012 13:09:25

Mattekommissionen

Tisdagen 19 juni samlades för första gången ledamöterna i Mattekommissionen, en unik grupp som ska verka för att höja kvaliteten på våra elevers matematikkunskaper. Varför är denna grupp unik? Jo den innehåller represantenter från skolor, universitet och högskola samt näringslivet.

Från vänster: Anna Karlsson - lärare VRS, Peter Gudmundsson - rektor KTH, Mikael Bondestam - lärare Polhemsskolan Gävle, Joakim Samuelsson - Docent LiU, Tobias Krantz - chef för utb. forskning och innovation SKL och tidigare Högskole- och forskningsminister, Per Adolfsson - VD Microsoft, Börje Ekholm - VD Investor, Jerker Porat - lärare Nora. På bilden saknas två medlemmar, Malin Frenning - chef Bredbandsttjänster Telia samt Jens Henriksson - VD Nasdaq OMX Sthlm. I gruppen återfinns också Peter Nyström - NCM.

Peter Nyström var den som fick äran att öppna mötet i tisdags. Vi fick se hur Sverige ligger till ur ett EU/OECD-perspektiv och hans siffror visade att matemaikundervisningen i Sverige motsvarar ungefär 2/3-delar av genomsnittet för de andra länderna i EU/OECD, samt att även NO-undervisningen ligger långt efter. Dock inte riktigt lika långt som matematiken men man ska betänka att även NO-kunskaperna i bland Sveriges elever backar och att NO och matematik har många beröringspunkter.

Sverige har en lång tradition av att tillverka och sälja varor och tjänster inom områden som elektronik, teknik, transport och andra världsledande industriprudukter. För detta krävs ingenjörer. Peter Gudmundsson berättade hur situationen på KTH ser ut, med bristande matematikkunskaper. Ska vi då sänka kraven och därmed kvaliteten på våra blivande ingenjörer. Nej, det är förstås inget alternativ för ett fortsatt framgångsrikt industrisverige.

Det första mötet handlade om vilka mål vi ska ha med kommissionen och våra riktlinjer ligger väl inte riktigt spikade, men vi kom överens om att vi bör kunna verka som opinionsbildare, inspiration för lärare och elever samt verka för att höja statusen och självfötroendet hos matematiklärarna. Intressant är också att Zlatan (ja, fotbollsspelaren) hamnade på listan över Sveriges mäktigaste skolprofiler tack vare hans bok (I huvudet på Zlatan) som fick många elever i skolan att börja läsa böcker. Vi kanske måste hitta vår matematik-Zlatan?

4 juli återfinns vi på Gotland under Almedalsveckan för att presentera kommissionens arbete ytterliggare. Är du där, besök oss gärna, följ länken för information http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12124?redir=%23eidx_2

Återigen, jag återkommer i detta ärende. Fram tills dess får ni ha en skön sommar!