THE BLOG

THE BLOG

Dessa dagar som bara svischade förbi...

NutidPosted by Jerker Porat Sat, June 16, 2012 13:29:27

...har varit mina bästa ur ett proffesionellt perspektiv.

De senaste veckorna har dock min kreativitet sjunkit en aning, vilket har gjort mig lite fundersam, men det hela visade sig vara ett symptom av "slutet-på-skolåret-sjukdomen" som många lärare upplever då allt det där sista ska hinnas med. Första natten efter skolavslutningen dök de nämligen upp igen, mina vänner som jag kallar "Kreativa tankarna"! Välkomna tillbaka! Det blir ett spännande år igensmiley

Jag släppte även iväg min första åk 9 som jag undervisat i 3 år och ser man till deras resultatutveckling är jag väldigt nöjd. Deras första högstadieår var minst sagt krångligt med där vi fokuserade mer på att få klasserna att fungera i stället för att ha undervisning. Det hela slutade med att vi delade på klasserna och gjorde så att 2 klasser blev till 3. När vi började åk 8 hade vi inte hunnit med det vi borde så schemat var minst sagt en smula pressat. När jag nu delat ut betygen så är glad över resultaten. Provresultatet på NP i Fysik var de bästa jag gett en klass och deras avgångsbetyg är fantastiskt.

Det går att fundera hur mycket som helst över detta faktum men några anledningar till de fina resultaten kan vara:

*Trevlig och uppsluppen stämning i klassrummet

*Kursplanen i fysik åskådliggörs med vardagsfysik som är så lätt att fota och använda i anteckningarna som delas ut till eleverna. Vardagfysik är lättare att begripa än teckningar i böcker.

*Digital teknik gör det lättare att nå alla elever, oavsett om de är kinestetiska, visuella eller auditiva. Elever som tycker det är kurigt att anteckna, d.v.s. de har någon form av läs- och skrivsvårighet får lättare att fokusera på lektionen genom att de får mina lektionsanteckningar.

Från en del av avslutningspresenterna till oss klassföreståndare från eleverna

"Tack!! Tack ännu en gång världens bästa Jerker. Det är med stor sorg i hjärtat vi säger hejdå. Vi kommer aldrig att glömma dig, det finns bara en som du! Vi älskar dig och vi kommer alla sakna dig så enormt mycket!! Många kramar (underskrivet av mina elever)"

Egen kommentar: en tårdrypande avslutning minsann, vilket jag befarade långt innan avslutningen. Underbar klass, jag kommer sakna er med! Men vad betyder "Världens bästa Jerker" om man tänker på hur många "Jerker" det finns och att "det finns bara en som du!" smiley

"Jerker... ...något vi aldrig kommer att glömma med dig är när du självsäkert hoppar upp på katetdern och leker atom inför hela klassen, och när du gjorde sönder diskbänken i fysiksalen i fysiksalen och gav oss ett gott skratt. Vi vet att du gör allt så gott du kan och till 100%. Vi kommer att sakna dig!"

Egen kommentar: Jorå, en gör så gött en kan:-) Atomen på katedern var en instabil isotop som strax genomgår fission.

Nordiska språk!

Under mitt deltagande i Portugal träffade jag kollegor från PiL-network, varav två av dem kom från Danmark resp. Norge. Under en kväll med de nordiska deltagarna såddes fröet till vad som kommer att sjösättas i höst, ett samarbete mellan Karlsängskolan i Nora, Odda Ungdomsskola i Odda samt Randersgades Skola i Köpenhamn. Våra elever ska lära känna varandra genom en blogg, läsa varandras texter och lära sig om lokal och nordisk litteratur. Vi kommer att också att arbeta med träffar via Skype samt förhoppningsvis träffar in real life. Under arbetets gång får de kännedom om och lära sig om de nordiska språken, vilket är en del av kursplanen i svensk i LGR 11. Jag tror detta projekt kommer att bli väldigt roligt att vara med och driva. Jag undervisar inte i Svenskämnet, men jag får möjligheten att utbilda och coacha mina kollegor på skolan som kommer att bli en del av projektet. Det blir en win-win-win situation:

*jag får dela med mig av det jag kan och ge tillbaka en del av det jag fått uppleva under året, vilket är tillfredsställande.

*mina kollegor utvecklar större IKT-säkerhet och kunnande. En av de inblandade kollegorna har redan skrivit en kort presentation om skolan på bloggen, trots att den inte är helt klar ännu. Det är ett stort IKT-steg för henne.

*eleverna uppnår målen i kursplanen på ett roligt sätt och får chansen att bygga nätverk redan i skolåldern.

Bloggen hiitar du på http://nordiskasprak.webskolan.se Bloggen har inte riktigt det rätta utseendet ännu,men den finns där!

Trappan...

Helena Kvarnsell skriver om trappor på sin blogg. Inte huruvida trappor i smidesjärn är bättre än trätrappor (även om en spiralvriden trappa i smidesjärn är snyggare är en trätrappa i många fall) utan om trappsteg en lärare kan ta på IKT-stegen. Jag känner igen mig på alla steg hon föreslår i progressionen, förutom i en del specialfall som inte har med mitt arbetssätt att göra utan mer p.g.a. begränsningar på min arbetsplats. Jag ska försöka ta stafettpinnen och skriva om hur jag önskar att steg 7 och 8 ser ut. Jag har en del uppslag och tankar för detta. I dessa lyfter jag frågan till att bli en nationell angelägenhet med tydligare styrning från riksdag och regering. Regeringen och Anna-Karin Hatt har tillsatt Digitaliseringsrådet http://regeringen.se/sb/d/16265/a/194563 som ska utreda hur Sverige kan bli världsledande i att utnyttja digitala möjligheter. I detta råd finna Anna Karlsson, som är lärare på Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm. Hennes deltagande visar tydligt att rådet även inkluderar skolvärlden som en viktig plattform för att nå detta mål. Digitaliseringsrådet ska redovisa sina resultat 31 december 2015 och jag hoppas och tror att det kommer att skicka tydliga vägvisare till skolor i Sverige om vilken väg de ska ta ocg då återkommer jag till steg 7. Vi har en nationell plan för hur vi ska utilda våra ungdomar till att uppfylla visionen om hur vi bler det bästa landet i världen att utnyttja digitala möjligheter. Detta medför också att kommuner som inte har möjlighet att utrusta sina skolor med fler digitala verktyg måste kunna få bidrag från t.ex. Skolverket att köpa detta.

Jag ser fram emot steg 7 och 8...

Nästa uppdatering av bloggen kommer strax efter 19 juni:-) Stay tuned