THE BLOG

THE BLOG

Ny Teknik

NutidPosted by Jerker Porat Mon, May 14, 2012 14:26:05

Kort reflektion om ny teknik...

Vi som arbetar med IKT i skolan presenteras ofta som lärare som arbetar med ny teknik i klasrummen. Men frågan som infinner sig i mitt huvud är då hur gammal tekniken måste bli för att slippa epitetet "ny teknik" när den kommer in i ett klassrum? I hemmen tar man sin dator för givet, som en "del av familjen".

När jag skriver detta sitter jag i Halmstad med Microsoft och HP och har precis haft en föreläsning om hur jag använder den här "nya tekniken" i mitt klassrum. Under lunchen, innan presentationerna började satt jag och pratade med IT-tekniker från en kommun i Småland och de berättade om att flertalet av deras lärare i skolorna inte ens tog med sig datorerna till klassrummet. Datorerna fanns kvar på deras arbetsrum och följde inte med hem när arbetsdagen var slut. I den kummunen har tydligen detta hänt, detta som så många andra kommuner hamnar i, att kommunen köper in fin och dyr hårdvara utan att ha den pedagogsika strategin och vidareutbildningen klar för sig. Därför kommer hela IKT-satsningen i dålig dager, när pengarna används till att köpa något som inte används på ett rätt sätt.

Att använda en dator på rätt sätt innebär bl.a. att:

-lyfta kvaliteten på undervisningen

-göra saker som inte kunde göra tidigare i klassrummen

-administrativa uppgifter som går fortare och underlättar för lärarens arbetsmiljö

-införa ett samhällsperspektiv i undervisningen

-sharing is caring, dela med sig av ideer och lektionsinnehåll till kollegor

-dela med sig av lektionsinnehållet till sina egna och andras elever

Halmstad visar tyvärr inte upp sin soligaste sida, men värmen här inne är det inga fel på med alla nickanden och kollegor i audienset som utbyter blickar, småler och menar "ja just så är det på min skola". Kanske kan vi göra en rejäl impact idag!

På onsdag står jag på Framtidens lärande i Nacka, ska bli fantastiskt roligt!

/Jerker