THE BLOG

THE BLOG

Ojoj

NutidPosted by Jerker Porat Wed, April 18, 2012 20:45:50

Jag har haft några veckor där jag har fått uppleva hemskt mycket roliga saker. Det hela började med att jag blev utnämnd till Sveriges Innovativaste lärare av Microsoft och Lärarnas riksförbund.

Detta gjorde att jag fick åka ner till Portugal och delta i Partner in Learning European Forum och "tävla" mot andra europeiska bidrag. Jag var där från måndag till fredag och fick uppleva denna fantastiska tävling. Jag försökte presentera mina olika projekt för 3 domare, vilket var svårt då jag hade 20 minuter på mig. Jag borde istället ha fokuserat på att presentera ett prjekt och då kunna visa och prata runt den pedagogsika kärnan i det projektet.

De 5 projekten jag försökte presentera var

1. Kinect Just Dance, dans på idrottslektionerna. Jag har försökt motivera elever som inte vill delta i idrottsundervisningen, eller gå i skolan överhuvudtaget. Genom att introducera XBOX har de eleverna deltagit i idrottsundervisningen igen, de har roligt med sina klasskompisar, de uppfyller en del av läroplanens mål, och de kommer tillbaka till skolan.

2. Mythbusters. Genom att efterlikna ett populärt "vetenskapligt" program har eleverna upptäck vad vetenskap handlar om, d.v.s. ha en teori och en hypotes. Därefter formulerar man problemet, samlar data, gör intervjuer och drar sedan en slutsats.

3. Fondtävling. Mina elever fick för ett tag sedan 15000 kr att investera i olika fonder. Vi använde Excel för att följa dessa fonder och uppdatera värdet genom att använda bankernas fondlistor och formler skrivna i Excel. Vi har också gjort studiebesök på en bank. Målet med detta projekt är att skapa intresse för matematik genom att visa hur elevernas framtida privatekonomi kan påverkas genom kunskap i matematik samt hur man använder vanliga kontorsprogram. Det stärker också deras digitala kompetens. Vi fick även möjlighet att disskutera om hur man ska satsa på fonder. Man kan göra olika medvetna val och välja fonder som är klimatsnälla eller fonder som inte köper aktier i krigsmatriel. Vi tog ett jättekliv där och kopplade ihop deras framtida privatliv med den riktiga världens näringsliv och fick in hela paketet till klassrummet. Det är intressant att se när eleverna kommer på hur en naturkatastrof på andra sidan jorden påverkar deras fonders värde.

4 Environmental godparents. Mitt projekt som jag höll liv i förra året där vi kopplade samman mina elever med skolor i USA, Indien, Australien och Nya Zeeland. Mina elevera var miljögudföräldrar till de andra eleverna och skickade brev via en portal där de berättade om sig själva och gav olika uppdrag till de eleverna att t.ex. samla så många tomburkar som möjligt under en halvtimme. Vi jobbade över lands- och kontinentgränser och insåg att våra lokala miljöproblem egentligeninte är begränsade till vår lokala miljö, utan det är ett internationellt problem.

5. Sharing is caring. Hur jag delar allt mitt material via youtube, olika portaler, både via live@edu samt min egna portal, www.jerkerporat.se och alla andra miljoner (känns det som) sätt.

Som sagt, det var svårt att koka ihop det till 20 minuter om man vill hinna få med mina pedagogiska tankar och ideer bakom projekten.

För mig var det ändå värdefullt med alla nya kontakter och möjligheter jag fick därnere. Jag träffade Daniel frå Upplands-Väsby, Fatima och Jessica från KTH och Stockholms stad som var med i det svenska laget. Fatima och Jessica gick vidare till världsfinalen med KTH's och Stockhjolms stad projekt där SV2-studenter coacher nyanlända invandrarungdomar i det svenska språket. Jag känner att jag i dessa personer har träffat människor som jag gärna jobbar med i framtiden i olika projekt och vi var duktiga på att hjälpa varandra och lyfta fram varandras prestationer, så det var verkligen ett lagarbete och samtidigt ett individuellt tävlande. Jag är jätteglad för att Fatimas och Jessicas bidrag gick vidare för vi lyfte varandra så självklart känner jag mig stolt över det, men lite besviken på min egna insats.

De andra ländernas bidrag var också intressanta och det gav mig en hel del ny uppslag och kontakter för framtida samarbeten.

Jag fick också möjlighet att skriva i en blogg som läses över Europa samt vara panelmedlem i en disskussion om vad som händer i ett klassrum när vi introducerar IKT. Allt det här var en bekräftelse för mig att det jag gör är bra, och jag känner mig motiverad till att utvecklas ytterliggare.

Förutom arbete på mässområdet som byggdes för EXPO 1998, när Portugal stod värd för världsutställningen deltog vi på olika middagar som var extremt kul att vara på samt sightseeing i Lissabon och studiebesök på en skola.

Hemma i Sverige har detta emottagits fantastiskt bra och skrivits om på många olika sällen och sajter och både radio och tv har intresserat sig för arbetet och priset. Jag kommer nedan att lägga upp lite länkar till olika artiklar. Det tycker jag är bra, inte bara för min egna del utan även för min arbetsgivare Nora Kommun som visar att de ger sina anställda möjligheter att utvecklas i en positiv miljö.

Hemma i Sverige jobbar jag för fullt med att presentera mitt arbete och sku ut på en lite turne som HP och Microsoft står bakom. Turnén heter "Digitala klassrummet" så ska ni på en sån workshop finns chansen att träffa mig där! Jag kommer också att vara med på några mässor kommande månad, SETT i Kista, KommITS i Karlstad samt Framtidens lärande i Nacka och där räknar jag med att träffa många av er.

Jag jobbar också med Kollega-Coach och där har jag nyss haft en presentation i Litauen via Lync. Konferense började med att Litauens skolminister inledde i en kvart och sedan var det min tur i en halvtimme. En kvart efter mitt bidrag satt jag i bilen på väg på en liten påsklovstripp. Idag hade jag en presentation för Eskilstuna kommun och minuten senare satt jag återigen med mina kollegor i Nora. Lync is great!

Att använda IT som mötesverktyg är, förutom att det är tidsbesparande, också miljövänligt då man slipper långa resor med flyg och/eller bil, så att använda Lync är ett sätt att delta i möten om man inte har möjlighet att vara där på plats. Jag använder också Skype för att att ha veckovisa möten med Helena Kvarnsell, en annan mycket kompetent och IKT-kunnig lärare som undervisar i Ma/Fy/Tk från Nacka. Vi utbyter erfarenheter och olika pedagogiska spörsmål vilket utvecklar oss båda.

I mitt egna kollega-coachande jobbar jag för tillfället med min kollega i Nora, Caroline Arvidsson som också använder Tablet-PC i sin undervisning och där kommer vi att jobba mer och mer med att dela anteckningar och jag hjälper henne med ideer. Jag pratar ofta om några olika typer av kollegor, "Inte kan-men vill" samt "Inte kan-inte vill" och där är Caroline det perfekta exemplet på en kollega som från början inte kunde men som absolut vill och hon har med tiden byggt upp en bra IKT-miljö på sina lektioner. Hon har den nyfikenheten som krävs och i min plan kommer hon stå modell för de andra kollegorna, de som inte tror att de kan och inte vill kunna. Jag ska också dra igång ett coachande där jag coacher specialpedagogerna i min kommun. De är några stycken, och jag kommer inte personligen att coacha alla dessa specialpedagoger, men de 2 som jag kommer att coacha får sedan föra det vidare till sina kollegor och ge feedback till mig om vilka frågor som uppkommit.

Nog för nu!

Här nedan finns några av de artiklar som skrivits ang. priset och även blogginlägget jag skrev.

http://www.microsoft.eu/author/jerkerporat.aspx

http://www.microsoft.eu/skills-and-education/posts/borderless-teaching-through-collaboration-and-innovation.aspx

http://www.skolvarlden.se/artiklar/h%C3%A4r-%C3%A4r-vinnarna-av-det-innovativa-l%C3%A4rarpriset

http://webfinanser.com/nyheter/2355358/innovativa-lararpriset-2012-till-integrerad-it-i-undervisningen-och-coacher-pa-n/

http://www.offentligaaffarer.se/index.php?option=com_content&view=article&id=976:em-foer-innovativa-laerare&catid=49:utbildning&Itemid=92

http://na.se/nyheter/nora/1.1597205-noralarare-prisas-for-innovativ-undervisning?articleRenderMode=image&image=bigTop

Nedan följer några länkar som kan vara aktuella iochmed detta blogg-inlägg

http://matteochno.wordpress.com

http://www.digitalaklassrummet.se