THE BLOG

THE BLOG

Besök

NutidPosted by Jerker Porat Thu, November 03, 2011 16:22:49

Jag hade två besökare som följde mig under valda delar av min fredag(arbetsdagen förstås). Det var två stycken datateksansvarigt från Katrineholm och Vingåker. De ville se hur jag jobbade med IT i min undervisning. Det blev en enligt dom en mycket givande dag och vill passa på att säga "Desamma hörrni!".

Det är alltid nyttigt och givande att visa upp mitt arbetssätt på riktigt, istället för att dema inför en publik och mycket av lördomarna jag fick den dagen tar jag naturligtvis med mig inför kommande demningar.

Det var ju inte tal om en envägsöverföring av kunskap och ideer, utan jag fick många bra inputs av herrar besökare. Dels hur de resonerade kring lärande och upplevelser av lärande. Speciellt för elever med någon form av funktionshinder. I deras skolor använder de talsynteser och ordböcker i en mängd olika format för att det ska passa alla och envar. Det gäller förstås inte bara de olika plattformarna man arbetar med utan även anpassning till vilket system som passar eleven bäst. Jag kommer att testa några av dessa ideer och försöka skriva om dem när jag får tid.

En ide som de delade med sig av vill jag testa på en gång. Det kan bli lite kontroversiellt med tanke på reglerna på min skola, men det är värt ett försök. De lät sina elever skicka sms med frågor kring lektionsinnehållet under lektionen. Många elever sitter med frågor i huvudet men vågar inte ställa dessa p.g.a. olika orsaker.

Jag får frågor till telefonen och kan antingen väva in frågan i min undervisning eller ta frågan som den är och försöka besvara den. Eleven som ställde frågan kan vara anonym inför sina klasskamrater. Ett alternativ är att sätta upp ett twitter-konto där eleverna skickar sina frågor och naturligtvis rss-ar jag detta konto, men det får bli i en eventuell framtid.

Herrarna som besökte mig fick se hur jag använder OneNote, MouseMischief, GeoGebra, Excel samt LIVE@edu. Vi hann även prata en del om BETT-mässan samt KollegaCoach. De var intresserade av att få höra mer.

Jag tror att de uppskattade vad de såg och jag uppskattar den feedback jag fick av dem. De gick nog hem med nya ideer, liksom jag gjorde! Tack för det!