THE BLOG

THE BLOG

Inspiration

FramtidPosted by Jerker Porat Mon, October 17, 2011 20:28:42
Tidningen om Generation 7 fick fin uppmärksamhet i på politikerveckan i Visby. Jag har även hört från redaktörens att tidningen har omnämnts ända uppe i chefskorridorerna på Europanivå. Det har då lämnats lite utrymme för att spinna vidare på denna tidning och man ska skapa inspirationsmaterial för lärare hur man använder använder OneNote i utbildningen. Hoppas att det kan ge något tillbaka till Nora Kommun, att det är en kommun som ger utrymme för att vara innovativ:-)